Technologie výstavby

ZDĚNÉ DOMY
Zděné domy jsou v ČR stále nejčastěji realizovanou technikou výstavby rodinných domů. Pro výběr zděného domu hovoří osvědčená technologie i materiály, nesčetněkrát prověřené praxí. Kdo by neznal cihlu nebo tvárnici, dnes již samozřejmě v podobě vysoce kvalitního materiálu, který plně vyhoví všem statickým i tepelně izolačním požadavkům. Pevné materiály byly symbolem bezpečí, stability a ochrany. Původně používaný kámen a dřevo jsou dnes nahrazeny materiály nové generace. Tradiční propracované postupy výstavby a použití osvědčených materiálů dostupných již na našem trhu dávají záruku maximální kvality hotového domu.

Pro stavbu rodinných domů se nejčastěji užívají různé varianty děrovaných cihelných bloků (Porotherm, Heluz). Mezi oblíbené moderní materiály se v poslední době dostávají také broušené a superizolačnícihly. Tyto cihlové bloky umožňují ekonomické použití jen minimálního množství maltovin v ložné spáře, čímž se výrazně snižuje riziko vzniku tepelných mostů ve spárách obvodové stěny. Úspora malty při využití tohoto systému se uvádí až 84 %, při snížení pracnosti zdění až o 25%.

Betonové zdící systémy z lehčeného betonu (YTONG,…..) mají obdobné vlastnosti, jejich nevýhodou však bývala nižší tepelná akumulace.

Póry v betonových blocích vytvořené při výrobě snižují jejich hmotnost a zároveň výrazně zvyšují tepelně-izolační vlastnosti tohoto materiálu. Moderní porobetonové bloky lze pro jejich kalibrované rozměry s úspěchem používat pro technologii přesného zdění, kdy se jednotlivé bloky spojují speciálním lepidlem bez nutnosti vyrovnávání ložné spáry maltou. Výhodou je také možnost na těchto rovných stěnách provádět jednovrstvé a tedy tenké omítky. Samozřejmostí je pak kratší doba potřebná k vysychání čerstvě postavených stěn.

Materiály používané pro stavbu zděných domů vynikají vysokou tepelnou akumulací a vynikajícími zvukově-izolačními vlastnostmi. Navíc lze poměrně jednoduše tyto vlastnosti ještě zvyšovat, neboť na trhu existuje široká nabídka dodatečných zateplovacích systémů. Poměrně snadno tak lze dosáhnout vysokých tepelně-izolačních vlastností stavby či dokonce postavit zděný dům jako nízkoenergetický. Charakter těchto materiálů pak dále zaručuje dlouhou životnost zděných staveb. A v neposlední řadě jsou také tyto materiály čistě přírodní a ekologické.

Hrubou stavbu lze tímto způsobem postavit velmi rychle, výjimkou nejsou hrubé stavby realizované za jediný týden. Při výstavbě je určitým omezujícím faktorem roční doba a počasí, zdít lze však při určitých zásadách prakticky v každých povětrnostních podmínkách

Pokud nechcete jit jít poměrně klopotnou cestou cestou individuálního projektu můžete zvolit některý z projektů rodinných domy našeho partnera projekční kanceláře G SERVIS, které jsou zpracovány a navrženy v klasické zděné technologii. Volbou typového projektu rodinného domu tuto kvalitu dostanete za rozumnou cenu a se zárukou, že se vyhnete případným skrytým vadám.

Energeticky úsporné bydlení
Veškeré projekty RD, které najdete na našich stránkách jsme schopni realizovat jako montované pasivní domy za použití stavebního systému K-KONTROL.

Co je to K-KONTROL systém?
Stavební systém K-KONTROL® je univerzální systém pro řešení konstrukcí stěn, stropů i střech různých typů staveb. Tento stavební systém je možné zařadit mezi tzv. SIP (structural insulated panel) systémy, které jako základní konstrukční prvek používají samonosný sendvičový panel. Panel se skládá ze dvou OSB desek a izolační výplně ze stabilizovaného samozhášivého polystyrenu EPS. Díky výborným tepelně izolačním vlastnostem, jednoduchému a přitom vysoce variabilnímu použití a pro šetrný vliv na životní prostředí ve všech fázích stavby, je vhodným systémem pro moderní stavby dnešní doby.

Za hlavní výhody K-KONTROL® systému lze označit:

  • energetický vysoce účinný
  • nízká prostupnost vzduchu konstrukcí panelu K-KONTROL®systém zamezuje kolísání teplot v konstrukci, hodnota tepelného odporu konstrukce (R) je velice stálá
  • vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce v obvodovém plášti z panelu
  • K-KONTROL® systém nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo klimatizovaného vzduchu) současně nedochází ani k vertikálnímu pohybu vzduchu uvnitř konstrukce (příkladem porovnání je izolace ze skelné nebo minerální vaty nebo sypkých hmot).
  • K-KONTROL®systém má v poměru k ploše konstrukce malé množství spojů, a tím vzniká méně tepelných mostů, než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a stavbami budovanými z betonových, cihelných apod. tvárnic.
  • K-KONTROL® systém je odolný vůči napadení hlodavci a hmyzem (pro zvířata je pěnová hmota nestravitelná). 


Systém je odzkoušen a testování akreditovanými ústavy – TZÚS, PAVÚS, CSI, FIRES a certifikován VVUD Praha.

DŮM POPULUS
CENA: 1 633 000 Kč
více informací v PDF - POPULUS

DŮM ABIES
CENA: 1 900 000 Kč
více informací v PDF - ABIES

DŮM SALIX
CENA : 2 976 000Kč
více informací v PDF - SALIX

DŮM BETULA
CENA: 2 486 000 Kč
více informací v PDF - BETULA