Naše služby

VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ (RD)

 • klasickou technologií tj. zděné stavby (cihla, tvárnice apod.)
 • montované stavby (prefabrikovaný dřevopanel)

PARTNERSTVÍ S G SERVIS CZ (www.vybersidum.cz) 

 • nejvýznamějším dodavatelem typových projektových dokumentací 
 • rodinných domů a v jeho rámci
 • poskytovat poradenství a konzultace
 • zajištovat dodání typové dokumentace RD (plánů)
 • zajišťovat možné úpravy,změny a doplnění typových projektů RD
 • provádět cennové kalkulace a rozbory
 • a nyní nově od 1. 6. 2011 změna technologie výstavby tj. přepracování typového
  projektu RD z nabídky G SERVISU 
  ze zděného na montovaný (dřevostavbu )

REKONSTRUKCE OBJEKTŮ, PŘESTAVBY, PŘÍSTAVBY,
PŮDNÍ NÁSTAVBY

 • objekty bytové
 • občanská vybavenost, zemědělské a průmyslové stavby

KOMUNIKACE

 • zámkové, dlaždicové a kamenné dlažby
 • oplocení
 • vjezdové brány s ele-pohonem a vstupní branky
 • chodníky a přístupové komunikace
 • atypická zábradlí, markýzy a zámečnické konstrukce 

SLUŽBY PRO KLIENTY

 • obstarání stavebního řízení
 • jednání s dotčenými organy
 • zastupování při jednání s úřady
 • kolaudace a ukončení stavby
 • dozorování či odborné vedení stavby
 • časové, ekonomické a materiální posouzení
 • zajištění statických, geologických a radonových průzkumů
 • zajištění geodetického zaměření 

REVITALIZACE PANELOVÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

 • zajištění tepelně technických expertíz
 • zateplení objektů vč. výměny oken a dveří
 • úpravy domovních vstupů
 • rekonstrukce střešních plášťů
 • obnova zdravotě technických instalací 

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY

 • vlastní návrh, dokumentace a provedení mimořádných objektů pro bydlení
 • KNOVÍZ
 • HORNÍ BEZDĚKOV