Stavební společnost Pro-stavig s.r.o.

Stavební společnost Pro-stavig s.r.o. byla založena stavebním inženýrem Martinem Maškem v minulém století, v polovině roku 1993. Od té doby společnost nepřetržitě působí na stavebním trhu. Při realizaci zakázek používá Pro-stavig s.r.o. moderní technologie a pracovní postupy. Vedení společnosti, zaměstnanci i ostatní spolupracovníci jsou neustále motivování ke zvyšování svých vědomostí, znalostí, schopností a dovedností.

Aktuálně tak reagujeme na trendy a specifika nejen českého prostředí. V roce 2000 došlo ke změně vlastnické struktury a do společnosti nastoupil Václav Král jako jednatel a výrobní ředitel. Následně byla vytvořena dvě samostatná specializovaná střediska zaměřená na výstavbu rodinných domů a na revitalizaci domů panelových. V roce 2004 byla společnost Pro-stavig s.r.o. certifikována na systém managementu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

Byly vytyčeny dva hlavní cíle společnosti:

  • kvalita stavební výroby
  • spokojený zákazník builders 

V roce 2010 prošla společnost Pro-stavig s.r.o. náročnými kriterii pro zařezení do programu ZELENÁ ÚSPORÁM jako uznana realizační firma

Společnost Pro-stavig s.r.o. poskytuje zákazníkům nejen vlastní vysoce kvalitní realizaci stavby, ale i komplexní služby spojené s její přípravou. Konzultacemi se zkušenými autorizovanými staviteli vám umožníme výběr toho nejlepšího řešení vašeho individuálního projektu rodinného domu nebo vám nabídneme výběr z více jak 800 osvědčených projektů typových rodinných domů s možností detailní projekční úpravy podle vašich představ. Naši finanční poradci také mohou pro vás zpracovat detailní finanční plán a zajistit tak financování stavby dle vašich aktuálních možností.

A navíc poskytujeme každému zájemci o výstavbu rodinného domu při realizaci naší společností typovou projektovou dokumentaci ZDARMA!

Za společnost Pro-stavig s.r.o.
Ing. Martin Mašek a Václav Král


Ukázky projektů rodinných domů: